Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế
Cập nhật: 01/06/2016
(TITC) – Ngày 13/5/2016, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế về tình hình hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh.
Cố đô Huế (Ảnh: Thế Phi/TITC)

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá cao những kết quả đạt được đối với công tác quản lý và phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Về Văn hóa, cần quan tâm, ưu tiên đầu tư các thiết chế văn hóa quan trọng theo định hướng xây dựng tỉnh Thừa Thiên – Huế thực sự là một trung tâm văn hóa du lịch của cả nước, có khả năng tổ chức các sự kiện mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Tiếp tục phối hợp, triển khai tốt công tác trùng tu, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh, trong đó có di tích Cố đô Huế.

Về Thể thao, chú trọng phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, đặc biệt là tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa và miền núi. Đối với thể thao thành tích cao, cần tập trung một số môn có thế mạnh, phù hợp với khả năng kinh tế.

Về Văn hóa cơ sở, cần tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác gia đình.

Về Du lịch, tỉnh cần chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới đối tượng khách có mức chi tiêu cao, tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch quốc tế. Bộ trưởng giao Tổng cục Du lịch và các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL cùng phối hợp tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế tại Huế để địa phương có cơ hội quảng bá tiềm năng và thế mạnh về văn hóa, du lịch; có kế hoạch làm việc với các Bộ, Ngành liên quan để thống nhất kiến nghị Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện các hoạt động giải trí trên tàu biển du lịch, trong đó có casino khi cập cảng Chân Mây.

Bộ trưởng đã thống nhất với phương án của tỉnh về việc đề nghị thành lập Học viện hoặc Đại học Du lịch Huế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật và du lịch chất lượng cao cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Đồng thời nhất trí chủ trương đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong địa bàn khu di sản Huế phù hợp với các quy định của Luật di sản văn hóa và các quy định hiện hành.

Thanh Tâm