Hợp tác liên kết phát triển du lịch núi - biển
Cập nhật: 27/05/2016
Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lào Cai sẽ có thêm hình thức phát triển mới là hợp tác phát triển du lịch núi - biển.
Sa pa là địa điểm thu hút khách du lịch

Theo đó, tỉnh Lào Cai sẽ kết hợp với các tỉnh như Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Kiên Giang, Lâm Đồng để hợp tác kết hợp phát triển du lịch giữa tỉnh miền núi Lào Cai và các địa phương về du lịch và có ngành du lịch biển, nhằm tạo nên sản phẩm du lịch phong phú, độc đáo hơn thu hút du khách. Giữa các tỉnh sẽ có sự kết nối các tour du lịch và các chương trình xúc tiến đầu tư phát triển du lịch, quảng bá du lịch cho nhau, phát triển sản phẩm du lịch thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội giữa các đia phương.

Đây là chương trình phát triển du lịch theo hướng hợp tác liên kết vùng thứ hai mà tỉnh Lào Cai tham gia. Trước đó, tỉnh Lào Cai đã tham gia vào chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc.             

Báo Lào Cai