Lễ hội Tiên La, tỉnh Thái Bình là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Cập nhật: 22/04/2016
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định công bố Lễ hội Tiên La, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Đền Tiên La, Thái Bình (Ảnh Internet)

Được biết, Ðền Tiên La là nơi phụng thờ Bát Nạn Ðông Nhung Ðại tướng quân Vũ Thị Thục - người có công bảo quốc, hộ dân cùng Hai Bà Trưng đánh đuổi quân Ðông Hán xâm lược vào những năm đầu sau Công nguyên. Theo sử sách ghi lại, khi Mã Viện đem quân sang chiếm lại nước ta, thế giặc mạnh, nghĩa quân do Bát Nạn Ðông Nhung Ðại tướng quân đã lui về vùng đất Tam Cương xưa (nay là thôn Tiên La, xã Ðoan Hùng, huyện Hưng Hà) cố thủ. Bát Nạn Ðông Nhung Ðại tướng quân cùng quân sĩ đã anh dũng hy sinh. Ðể tưởng nhớ công đức của bà, nhân dân địa phương đã lập đền thờ bà trên chính mảnh đất khi xưa bà đã ngã xuống.

Theo định lệ, hội đền Tiên La được khai hội vào ngày mùng 10, chính hội vào những ngày 17 và 18 tháng ba. Càng về những năm gần đây thì hội đền Tiên La năm sau càng đông hơn năm trước. Du khách từ nhiều nơi trong và ngoài nước đổ về vừa với tâm thức tưởng niệm bà chúa có đức thiêng vừa để thưởng ngoạn một công trình kiến trúc cổ quý hiếm bên dòng sông Tiên Hưng với cảnh quan thơ mộng. Trên các ngả đường đổ về trảy hội đền Tiên La, du khách còn có thể dự hàng chục hội làng khác có tục thờ Thánh Mẫu diễn ra trong cùng thời điểm nhưng sự lệ, trò chơi, trò diễn dân gian mỗi hội mỗi vẻ.

Chính phủ