Tiếp tục tổng kết thi hành Luật Du lịch 2005
Cập nhật: 12/11/2015
(TITC) – Sau hai hội nghị tại miền Trung và miền Nam, ngày 10/11/2015, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tiếp tục tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Du lịch 2005 và đề xuất nội dung xây dựng dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) dành cho đại biểu ở miền Bắc.
 
Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn và Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có khoảng 200 đại biểu đến từ Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục, Đào tạo, Bộ Công an, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Sở VHTTDL, Sở Du lịch và đại diện doanh nghiệp du lịch các tỉnh, thành phía Bắc.

Tại hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn cho biết, hai hội nghị trước đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho báo cáo tổng kết thi hành Luật Du lịch 2005 và đề xuất nhiều nội dung quan trọng nhằm xây dựng Luật Du lịch (sửa đổi). Tổng cục trưởng khẳng định, Luật Du lịch 2005 được ban hành đã tạo ra khuôn khổ, cơ sở pháp lý có ý nghĩa quan trọng đảm bảo điều kiện pháp lý cho sự hoạt động của ngành Du lịch. Đây là một trong những dấu ấn quan trọng nhất của ngành Du lịch thời gian qua. Tuy vậy qua 10 năm, tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế có nhiều thay đổi, hội nhập quốc tế về du lịch ngày càng sâu rộng… Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch sẽ tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho du lịch tiếp tục phát triển.

Việc soạn thảo Luật Du lịch (sửa đổi) được tiến hành theo quan điểm dựa trên cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển du lịch, tham khảo Luật Du lịch của các nước, vận dụng phù hợp với những thông lệ và các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết; Giữ lại các quy định còn phù hợp của Luật Du lịch 2005, đồng thời bổ sung những quy định mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hạn chế đến mức thấp nhất các văn bản quy định chi tiết Luật Du lịch (sửa đổi); Phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan ở Trung ương và chính quyền các cấp ở địa phương.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cơ bản nhất trí về một số vấn đề đã được nêu trong dự thảo Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Du lịch 2005. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến thảo luận, tham gia đề xuất nội dung xây dựng Luật Du lịch (sửa đổi). Về quản lý cơ sở lưu trú, cần bổ sung các loại hình lưu trú như tàu thủy lưu trú du lịch, tàu hỏa du lịch; Xem xét thời gian thẩm định cơ sở lưu trú; Các quy định về tiêu chí thẩm định cơ sở lưu trú cần ưu tiên những hạng mục quan trọng để dễ phân loại… Về khách du lịch, cần có quy định bắt buộc mua bảo hiểm đối với khách du lịch quốc tế; Quy định về trách nhiệm thực thi pháp luật Việt Nam của khách quốc tế khi vào du lịch Việt Nam; Quy định về quản lý dòng khách quốc tế du lịch tự do… Về hướng dẫn viên du lịch, xem xét yêu cầu về số lượng hướng dẫn viên cần có trong một doanh nghiệp lữ hành, trình độ hướng dẫn viên. Nhiều ý kiến của các đại biểu tham dự cho rằng cần thiết thành lập cơ quan Thanh tra du lịch; Điều chỉnh quy định về sử dụng tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành; Đào tạo nguồn nhân lực du lịch; Bảo hiểm du lịch, cứu hộ, cứu nạn tại khu, điểm du lịch; Xây dựng tiêu chí công nhận đô thị du lịch; Quản lý các khu, điểm du lịch tạo thuận lợi cho kinh doanh du lịch đúng pháp luật…

Phát biểu tổng kết hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn cảm ơn và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự. Tổng cục trưởng chỉ đạo Tổ biên soạn tiếp thu, tổng hợp ý kiến của các đại biểu tại cả ba hội nghị để nghiên cứu, bổ sung xây dựng dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) trình các cấp có thẩm quyền.

Tin, ảnh: Hương Lê