Quảng Bình: Liên hoan các CLB ca trù lần thứ nhất
Cập nhật: 28/09/2015
Ngày 26/9/2015, tại thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ ca trù lần thứ nhất năm 2015. 

Hát ca trù

Quảng Bình là một trong 16 tỉnh của không gian văn hóa ca trù được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Tham gia liên hoan ca trù lần này có hơn 30 tiết mục của gần 40 ca nương nòng cốt ở 6 câu lạc bộ ca trù của các huyện Quảng Trạch, Minh Hóa, Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn. Được biết, Liên hoan ca trù sẽ tổ chức thường xuyên tại huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn, đây cũng là cái nôi ca trù của Quảng Bình./.

Báo Văn hóa