Hang đảo yến đón nhận kỷ lục châu Á
Cập nhật: 20/04/2015
Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa đã tổ chức lễ đón nhận kỷ lục châu Á về số lượng hang đảo yến nhiều nhất, sản lượng khai thác yến đảo thiên nhiên lớn nhất do Tổ chức Kỷ lục châu Á trao tặng.

Được thành lập từ năm 1990, qua 25 năm hình thành và phát triển, nhờ ứng dụng nghiên cứu khoa học và các giải pháp kỹ thuật, Công ty đã góp phần tăng quần thể đàn chim yến và sản lượng khai thác. Từ 8 đảo với 40 hang yến ban đầu, đến nay công ty đã quản lý 32 đảo với 169 hang yến trải dài từ Quảng Bình đến Côn Đảo, sản lượng thu hoạch hằng năm trên 3.300 kg yến sào thiên nhiên. Đây là kỷ lục lớn nhất ở châu Á trong lĩnh vực này vừa được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận.

Tính đến nay đã có 36 kỷ lục trên tổng số 1.600 kỷ lục tại Việt Nam được công nhận là kỷ lục châu Á.

Báo Văn hóa