Lần đầu tiên Mỹ Sơn đón khách đến tham quan bằng trực thăng
Cập nhật: 10/04/2015
Trong ngày 11/4, Khu di tích Mỹ Sơn sẽ đón đoàn khách VIP đến tham quan Mỹ Sơn bằng dịch vụ bay trực thăng. Đoàn khách do Công ty Vietnam TravelMart đưa đến.

Dự kiến, trực thăng sẽ đỗ khách bên ngoài khu vực Khe Thẻ, khách sẽ được trung chuyển bằng xe điện vào tham quan di tích. Theo khảo sát của Công ty Vietnam TravelMart chuyên đưa khách tham quan bằng dịch vụ bay trực thăng, khu vực đậu đỗ máy bay đảm bảo tiêu chuẩn cần thiết cho an toàn bay. Dịch vụ bay trực thăng đến Mỹ Sơn trước đây đã từng được lên phương án nhưng đến nay mới thực hiện.

Báo Quảng Nam