Xây dựng đảo Lý Sơn thành đô thị biển
Cập nhật: 18/03/2015
UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong lộ trình phát triển huyện đảo Lý Sơn, tỉnh xác định xây dựng Lý Sơn thành đô thị biển xanh, sạch, đẹp, trên cơ sở tận dụng nguồn lực từ ngân sách, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước; gắn bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn biển.


Đảo Lý Sơn sẽ phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên.
(Nguồn ảnh: Internet)

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng chính phủ đã ra Quyết định 1995/2014/QĐ-TTg ngày 4/11/2014 về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển huyện đảo Lý Sơn. Theo đó, ưu tiên bố trí vốn từ ngân sách Trung ương để đầu tư hoàn thành các dự án trọng điểm như dự án đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn (giai đoạn 2); dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Lý Sơn.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng ưu tiên hỗ trợ vốn cho các dự án khác gồm: dự án đường cơ động xung quanh đảo lớn, đảo bé kết hợp kè biển chống sạt lở; dự án các tuyến đê biển; dự án cảng Bến Đình; dự án nâng cấp bệnh viện quân dân y kết hợp; Trung tâm y tế dự phòng; Dự án cấp nước (giai đoạn 2); dự án Trung tâm thông tin nghề cá; dự án Đường trung tâm huyện - xã An Hải; Đường Cồn An Vĩnh - Ra đa tầm xa.

Cũng theo Quyết định, sẽ khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư theo các hình thức BT, BOT, BTO, PPP… đối với các công trình hạ tầng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Nhà nước. Các nhà đầu tư có dự án đầu tư vào huyện đảo Lý Sơn sẽ được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo mức cao nhất phù hợp với quy định của pháp luật.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng, tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng huyện đảo Lý Sơn. Trong đó, thực hiện đột phá 3 mũi trọng tâm là: tập trung xây dựng hạ tầng đảo một cách đồng bộ; phát triển du lịch, kinh tế gắn với bảo tồn thiên nhiên, đặc biệt là bảo tồn biển; phát triển kinh tế biển.

Tỉnh đang cho quy hoạch lại toàn bộ huyện đảo Lý Sơn. Hiện nay, Công ty Surbana của Singapore, một công ty chuyên về quy hoạch đô thị cho các nước trên thế giới, bước đầu đã khảo sát, đánh giá, lên phương án quy hoạch toàn bộ đảo Lý Sơn. Qua quy hoạch sẽ xác định vùng bảo tồn biển, để phát triển du lịch biển dựa trên khám phá về biển, khám phá thiên nhiên.

Hiện đã có một số nhà đầu tư muốn vào phát triển du lịch, đầu tư resort tại Lý Sơn. Thời gian tới, tỉnh sẽ mời Tổng công ty Du lịch Sài Gòn để giúp định hướng phát triển du lịch. Trước mắt, tỉnh sẽ tập trung bảo đảm an ninh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu để phục vụ du lịch. Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường vận động người dân xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng văn hóa ứng xử với du khách… hướng đến du lịch bền vững.

Baodautu.vn