Ấn Độ tài trợ bảo tồn, tôn tạo khu di sản đền tháp Mỹ Sơn
Cập nhật: 20/01/2015
Theo biên bản ghi nhớ về “Bảo tồn và tôn tạo Di sản Văn hóa thế giới khu di tích Mỹ Sơn” giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ trong năm 2014, dự kiến khoảng tháng 4/2015, các chuyên gia Ấn Độ sẽ đến Quảng Nam để trợ giúp công tác bảo tồn, tôn tạo di sản văn hóa thế giới - khu di tích Mỹ Sơn.

Ông Đinh Hài – Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Nam cho biết, phía Ấn Độ sẽ tài trợ cho việc bảo tồn và tôn tạo các nhóm tháp tại Mỹ Sơn với tổng kinh phí khoảng 2,5 triệu USD (khoảng hơn 54 tỷ đồng). Dự án này sẽ triển khai trong 5 năm. Trong quá trình thực hiện, Ấn Độ sẽ cung cấp chuyên gia kỹ thuật và hỗ trợ các trang thiết bị, vật liệu cần thiết phục vụ cho việc trùng tu, tôn tạo các nhóm tháp tại Mỹ Sơn.

Khu đền tháp Mỹ Sơn được coi là một trong những trung tâm chính của Ấn Độ giáo ở khu vực Đông Nam Á, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1999. Những năm qua, nhờ thúc đẩy hiệu quả công tác bảo tồn di sản gắn với hợp tác quốc tế sâu rộng đã góp phần để Mỹ Sơn tồn tại và phát huy các giá trị tốt đẹp đến ngày nay. Trong đó, thông qua sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế như: Lerici, ILO, MAG, JICA, hãng hàng không ASIANA, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và chính phủ một số nước: Italia, Ấn Độ, Nhật Bản…, rất nhiều hạng mục, công trình tại Khu đền tháp Mỹ Sơn đã từng bước được phục dựng, trùng tu.

CINET