Hội thảo trình bày dự thảo “Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2013”
Cập nhật: 06/10/2014
(TITC) - Ngày 02/10/2014, tại Hà Nội, Ban Quản lý Dự án Chương trình phát triển năng lực Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh châu Âu tài trợ (gọi tắt là Dự án EU) đã tổ chức Hội thảo trình bày dự thảo “Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2013”.

Tham dự hội thảo có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hoàng Thị Điệp, Giám đốc Dự án EU Vũ Quốc Trí; ông David McEwen, chuyên gia thống kê Dự án EU; bà Mary McKeon, trưởng nhóm chuyên gia tư vấn Dự án EU; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch; chuyên gia của Tổng cục Thống kê, đại diện một số trường đại học tại Hà Nội và các cơ quan thông tấn báo chí.

Hội thảo này là kết quả hỗ trợ tích cực của Dự án EU nhằm giúp Tổng cục Du lịch trong việc xây dựng Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam theo phương pháp và cấu trúc phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tại hội thảo, ông David McEwen, chuyên gia quốc tế về thống kê du lịch đã trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2013. Theo đó, báo cáo được xây dựng thành 7 chương, gồm: Hoạt động du lịch toàn cầu năm 2013; Tổng quan kết quả hoạt động du lịch Việt Nam năm 2013; Đóng góp của Du lịch vào nền kinh tế của Việt Nam; Các hoạt động xúc tiến và marketing năm 2013; Tổng quan về hoạt động lưu trú du lịch năm 2013; Tổng quan về hoạt động lữ hành năm 2013; Những cơ hội, thách thức và triển vọng phát triển du lịch Việt Nam năm 2014.

Dự thảo này được thực hiện dựa trên kết quả báo cáo của các cuộc điều tra thống kê về du lịch do Tổng cục Du lịch và Tổng cục Thống kê thực hiện. Trong quá trình xây dựng, nhóm chuyên gia Dự án EU đã tham vấn ý kiến của các chuyên gia của Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thống kê và một số bên liên quan. Theo ông David McEwen, nội dung quan trọng nhất của báo cáo là áp dụng phương pháp xác định giá trị gia tăng từ các khoản chi tiêu du lịch để xác định được sự đóng góp của ngành Du lịch vào Tổng sản phẩm quốc dân (GDP). Phương pháp này phù hợp với hướng tiếp cận của Tổ chức Du lịch thế giới đã đề xuất trong hướng dẫn xây dựng Tài khoản vệ tinh du lịch (TSA). Bên cạnh đó, ông David McEwen cũng đề xuất ngành Du lịch cần tiếp tục triển khai các chiến lược đã được phê duyệt liên quan đến marketing, xây dựng thương hiệu du lịch… và hợp tác chặt chẽ hơn nữa với khu vực tư nhân, doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện chất lượng của bản báo cáo trong các năm 2014 và 2015.

Phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận này cũng là định hướng trong nhiệm vụ đột phá của Ngành “Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác thống kê du lịch, xây dựng hệ thống thống kê du lịch theo mô hình Tài khoản vệ tinh du lịch” giai đoạn 2011-2015 mà Tổng cục Du lịch đã giao Trung tâm Thông tin du lịch thực hiện. Trước đó vào năm 2013, Trung tâm Thông tin du lịch cũng đã chủ trì biên soạn và xuất bản cuốn sách “Số liệu thống kê chủ yếu ngành Du lịch giai đoạn 2000 – 2012”. Đây là ấn phẩm chính thống đầu tiên trong lĩnh vực thống kê du lịch với hệ thống số liệu tương đối toàn diện kèm theo bình luận, phân tích, đánh giá về các chỉ tiêu thống kê du lịch.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Thị Điệp đánh giá cao kết quả của dự thảo báo cáo này, đồng thời cám ơn sự giúp đỡ quan trọng của Dự án EU trong việc xây dựng một bản báo thường niên tương đối hoàn chỉnh theo thông lệ quốc tế. Đồng thời đề nghị Dự án EU, các đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch, các trường đại học tiếp tục đóng góp xây dựng và hoàn thiện chất lượng của bản báo cáo thường niên trong các năm tiếp theo nhằm giúp cho Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư, công ty du lịch có những thông tin quan trọng để đưa ra các quyết định đúng đắn trong công tác quản lý điều hành.

Thế Phi - Truyền Phương