Xếp hạng 14 di tích quốc gia
Cập nhật: 26/09/2014
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 14 di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và danh lam thắng cảnh tại Đồng Nai, Bắc Giang, Hà Nam, Hà Nội và Hà Giang.
 
Di tích lịch sử Địa điểm vụ thảm sát Giồng Sắn, Đồng Nai

Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với di tích lịch sử Địa điểm vụ thảm sát Giồng Sắn, xã Phù Đổng, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng xếp hạng 10 di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia; trong đó có 6 di tích tại Hà Nội, 2 di tích tại Hà Nam và 2 di tích của Bắc Giang.

Cụ thể 6 di tích tại Hà Nội được xếp hạng gồm: Di tích Đình, Chùa Hương Tảo, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội; Di tích Chùa Đại Phùng (Tam Giáo Tự), xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội; Di tích Miếu Ngọc Tảo, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội; Di tích Đền Lác, xã Đông Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội; Di tích Chùa Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội; Di tích Đền Đại Lộ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Các di tích tại Hà Nam và Bắc Giang gồm: Di tích Đình Đông Trước, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; Di tích Đình Am, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, Bắc Giang; Di tích Đình Trần Xá, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam; Di tích Đình Hội Động, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam.

3 danh lam thắng cảnh của tỉnh Hà Giang cũng được xếp hạng là: Di tích khảo cổ và danh lam thắng cảnh Khu vực Hóa thạch Huệ Biển tại Lũng Pù – xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc; Danh lam thắng cảnh Hang Rồng – xã Tả Lủng và Pả Vi,  huyện Mèo Vạc; Danh lam thắng cảnh Hang Nà Luông – xã Mậu Long, huyện Yên Minh và xã Sùng Trái, huyện Đồng Văn.

Chính Phủ