Quảng bá hình ảnh Vịnh Hạ Long ở Jeju (Hàn Quốc)
Cập nhật: 25/07/2014
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ninh vừa có Văn bản số 3903/UBND-DL2 về việc phối hợp với tỉnh Jeju (Hàn Quốc) quảng bá hình ảnh vịnh Hạ Long.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về việc phối hợp 2 bên cùng hỗ trợ quảng bá hình ảnh Vịnh Hạ Long và đảo Jeju (Hàn Quốc). Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở VHTTDL chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, UBND TP. Hạ Long và các đơn vị liên quan lựa chọn các hình ảnh đẹp, thông tin cơ bản về Vịnh Hạ Long, thông tin về du lịch Quảng Ninh nói chung cung cấp cho tỉnh Jeju. Các thông tin này sẽ được quảng bá trên các bảng điện tử ở khu vực trung tâm đảo Jeju.

Đồng thời, theo văn bản này, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đồng ý cho phía Jeju đặt biển quảng bá về đảo Jeju tại cảng tàu du lịch Hạ Long./.

Báo Quảng Ninh