Đánh giá đóng góp của ngành Du lịch đối với nền kinh tế Việt Nam
Cập nhật: 22/05/2014
(TITC) – Đây là một trong những mục tiêu quan trọng mà Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam hướng tới, và cũng là nội dung quan trọng được nhấn mạnh tại Hội thảo kỹ thuật “Xây dựng Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam năm 2013” diễn ra ngày 22/05/2014 tại Hà Nội.

Hội thảo do Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án EU) tổ chức dưới sự chủ trì của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hoàng Thị Điệp. Tham dự hội thảo có các thành viên Tổ công tác xây dựng báo cáo; đại diện lãnh đạo các vụ chức năng và đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Du lịch; đại diện Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ và Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường (Tổng cục Thống kê); đại diện Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và các chuyên gia Dự án EU.

Cập nhật về tiến độ công việc, Bà Mary McKeon – Trưởng nhóm Chuyên gia Dự án EU cho biết sau cuộc họp đầu tiên ngày 9/5/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn đã phê duyệt nhiệm vụ xây dựng Báo cáo Du lịch thường niên của Tổng cục Du lịch với sự hỗ trợ của Dự án EU và phê duyệt thành lập Tổ công tác xây dựng báo cáo do Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính làm Tổ trưởng và các thành viên từ các vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch. Bà Mary McKeon cũng cho biết Tổ công tác đã họp lần đầu vào ngày 20/05/2014 và hội thảo này được tổ chức nhằm bàn về định hướng nội dung của bản Báo cáo thường niên và kế hoạch triển khai xây dựng báo cáo.

Tại hội thảo, Ông David McEwen – Chuyên gia Thống kê Du lịch Dự án EU đề xuất nội dung Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam năm 2013. Theo đó, báo cáo dự kiến dài khoảng 50 trang và bao gồm các nội dung chính như tổng quan du lịch Việt Nam, du lịch toàn cầu năm 2013, chiến lược marketing, thống kê và điều tra du lịch, du lịch và nền kinh tế Việt Nam năm 2013, năng lực ngành Khách sạn và lưu trú du lịch, các công ty lữ hành và điều hành tour và những vấn đề cần xem xét trong tương lai.

Sau khi nghe đề xuất nội dung báo cáo, các đại biểu đã thảo luận và góp ý để hoàn thiện nội dung báo cáo. Nhìn chung, các đại biểu đều cho rằng việc xây dựng báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam rất thiết thực bởi vì báo cáo sẽ phục vụ rộng rãi nhiều đối tượng như nhà quản lý, doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư, nhà tư vấn, cá nhân nghiên cứu… không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Đặc biệt, các đại biểu cho rằng báo cáo cần đánh giá được những đóng góp trực tiếp và gián tiếp của ngành Du lịch đối với nền kinh tế. Đại diện Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chia sẻ sẵn sàng phối hợp với Tổ công tác trong quá trình xây dựng báo cáo về những vấn đề cần thiết trong phạm vi liên quan.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Thị Điệp đánh giá cao sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật của Dự án EU, những nỗ lực của Tổ công tác, các chuyên gia và các đơn vị hỗ trợ xây dựng báo cáo. Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh ý nghĩa của Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam như một tài liệu quan trọng để du lịch Việt Nam hội nhập quốc tế, do vậy báo cáo phải đơn giản, dễ hiểu và phải có tiêu chuẩn quốc tế. Phó Tổng cục trưởng đề nghị Tổ công tác hoàn chỉnh khung báo cáo dựa trên những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đảm bảo các nội dung chính sau: (1) bối cảnh du lịch quốc tế; (2) tổng quan du lịch trong nước; (3) đánh giá thực trạng du lịch Việt Nam, so sánh với các năm trước và so sánh với quốc tế, trên cơ sở đó có thể đánh giá những đóng góp của du lịch đối với nền kinh tế; (4) một số lĩnh vực hoạt động chủ yếu của du lịch Việt Nam; (5) cơ hội, thách thức và giải pháp phát triển du lịch.

Việc xây dựng thành công Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam năm 2013 sẽ làm cơ sở cho xây dựng báo cáo các năm tới và sẽ là yếu tố quan trọng góp phần phát triển du lịch Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp trong giai đoạn tới.

Tin: Hồng Nhung, Ảnh: Truyền Phương