Bộ VHTTDL công bố phiên bản mới Cổng thông tin điện tử
Cập nhật: 25/02/2014
(TITC) – Ngày 25/02/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ công bố phiên bản mới Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ www.bvhttdl.gov.vn.   

Lễ công bố có sự hiện diện của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan thông tấn báo chí.

 
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh ấn nút chính thức vận hành phiên bản mới Cổng TTĐT

Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là điểm truy cập duy nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên internet; liên kết tích hợp các kênh thông tin, ứng dụng không chỉ nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ; mà còn là kênh cung cấp, trao đổi thông tin giữa Bộ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời là kênh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch. Ngoài ra Cổng thông tin điện tử của Bộ cũng góp phần tuyên truyền, khuyến khích người dân tham gia giao dịch với Bộ và các đơn vị trực thuộc qua môi trường mạng.

Thông tin chủ yếu của Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thiết kế và tổ chức lại, bao gồm: Thông tin giới thiệu chung về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và các văn bản quản lý hành chính liên quan; Tin tức, sự kiện nổi bật về các hoạt động của Bộ và các đơn vị trực thuộc trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; Thông tin chỉ đạo, điều hành; Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; Thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; Thông tin liên quan đến các dự án của Bộ và các đơn vị trực thuộc; Thông tin về các hội nghị, hội thảo, tập huấn của Bộ; Thông cáo báo chí, trả lời phỏng vấn, phát ngôn chính thức của lãnh đạo Bộ và trả lời công dân theo thẩm quyền về các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; Danh mục các dịch vụ hành chính công và các biểu mẫu điện tử; Hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch với cơ quan nhà nước khi thực hiện các dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng…

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo, Ban Biên tập trong thời gian ngắn đã hoàn thành phiên bản mới Cổng thông tin điện tử của Bộ. Bộ trưởng chỉ đạo trong thời gian tới Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn thiện các căn cứ pháp lý và hạ tầng kỹ thuật, tạo hành lang đảm bảo cho hoạt động của Cổng thông tin điện tử; đẩy mạnh liên kết, tích hợp thông tin, dữ liệu giữa các Trung tâm thông tin, các trang tin điện tử trong khối cơ quan Bộ, sau đó từng bước liên kết thông tin với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trong cả nước để Cổng thông tin điện tử thực sự trở thành địa chỉ tin cậy, hấp dẫn và hữu ích cho các cá nhân, tổ chức; xây dựng, trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định ban hành Quyết định phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử; chú trọng vào các giải pháp kỹ thuật, bảo đảm an toàn và bảo mật, thực hiện nghiêm túc cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ, đột xuất.

Lễ công bố phiên bản mới Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định những nỗ lực trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động của cơ quan Bộ và khối các cơ quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tin: Hồng Nhung, Ảnh: Truyền Phương